— Propozice — 

POŘADATEL: Pavel a Jana Horálkovi + dream team
LIMIT JE 60 DVOJIC 

DATUM: 3.6.2023 prezentace 9:00 h- 10:00 h, start 10:30 h - 11:30 h - intervalový, podle startovky, která bude zveřejněna před akcí. 

STARTOVNÉ: 600 Kč za dvojici platba do 10.5.2023, 700 Kč od 25.5.2023  na místě 800 Kč

Platba na účet 701133033/0800

Startovné obsahuje nevšední zážitek, mapy, polévku a pití po akci :-). 

CENTRUM: Kemp Ejpovice

PARKOVÁNÍ: Přímo v areálu, nebo před vjezdem do kempu. 

KATEGORIE - aktualizace

MUŽI - MUŽI + MUŽI+ ( nad 80 let součet věku) - MM a MM+ budou spojeny

ŽENY - ŽENY + ŽENY+ ( nad 80 let součet věku) - DD a DD+ budou spojeny

 MIXY - MIXY + MIXY+ ( nad 80 let součet věku )- MD a MD+ budou spojeny

MALEJ + VELKEJ  M+V  jeden zavodnik do 13ti let

MRŇATA - jeden ( nebo více ) závodníků do 5ti let věku - pokud nějaká budou :-)

SYSTÉM: Jede se na jízdních kolech ve dvojicích (stále na dohled nebo doslech). Pro závod dostane každá dvojice na startu dvě mapy od SHOCARTU v měřítku 1 : 50 000 (1cm = 500 m) s vyznačením kontrolních stanovišť. 

Časový limit minimálně 5 hod - možná ještě upravíme, musím si to ještě promyslet :-) 

V případě nedodržení budete penalizováni stržením bodů (1 - 5 min po -2 bodech, 6 - 10 min po -5 bodech, 11 min a více po -10 bodech, za celou minutu). Pokud vám mapa nebude v terénu sedět, nedá se svítit, jste přece orienťáci :-). 

RAŽENÍ KONTROL: Průchod kontrolou označ kleštičkami do průkazky, a to vždy do správného políčka podle čísla kontroly. Každá kontrola má svůj vlastní ornament vtisku!!! Kontrol je celkem 30, Každá dvojice obdrží 1 průkaz a popis kontrol. 

 PŘIHLÁŠKY: Svou přihláškou stvrzujete účast na vlastní nebezpečí. 

UPOZORNĚNÍ: Pozor, jede se za plného silničního provozu. Upozorňujeme, že přilba je pro účast na akci pro mladší 18ti let povinná. Jezdi vpravo, obzvlášť když koukáš do mapy, aby ses nesrazil s protijedoucím. Nezapomeňte také dodržovat předpisy (přednosti, osvětlení ...). A hlavně jde přeci jen o zábavu, tak neriskuj :-). FAIR PLAY: Obdržíte do dvojice dvě startovní čísla, která si připevníte na řídítka. 

Odesláním přihlášky přihlašující potvrzuje, že přihlášení účastníci jsou pro tuto akci dostatečně zdravotně způsobilí, jedou dobrovolně na vlastní nebezpečí a nebudou v případě úrazu nebo škody způsobené sobě nebo druhé osobě požadovat na pořadateli žádné odškodnění. Mládež do 18 let se může zúčastnit pouze na plnou odpovědnost jejich zákonného zástupce. Akce se jede za běžného silničního provozu.

OBČERSTVENÍ: V centru využijte lístek na polévku a pití. 

VÝSLEDKY : Předběžné výsledky budou průběžně vyvěšovány v centru. První tři dvojice v každé kategorii budou vyhlášeny a obdařeny diplomem a cenou. V případě stejného počtu bodů rozhodne čas. Celkové výsledky budou zveřejněny na webu akce hned jak to půjde :-)

WC A MYTÍ: Využijte toalety a umývárky v centru. 

UBYTOVÁNÍ:  https://www.kempejpovice.cz